top of page

בקצב מדברי ורוח נזירית 27-4-21ביקור במוזיאון השומרוני הטוב, ירידה אל ארץ המנזרים, לביקור בקאסר אל יהוד, אתר הטבילה על פי המסורת הנוצרית ובמנזר דיר חג'לה הציורי. על יצור שמן הארגן והחיים בבקעה, במשק אורן,

נסיים בתצפית מרשימה על מנזר סנט. ג'ורג'.

הרשמה ליחידים.
Comments


bottom of page