ברחובות טלביה ובבית הנשיא - 24-3-22


ביקור בביתו של האזרח מספר 1 וסיפורה של שכונת טלביה, דרך הבתים, הדמויות והמוסדות.