top of page

ברחובות טלביה - סיור בין מוסדות, בתים ודמויות מעניינות בירושלים


ביקור בביתו של האזרח מספר 1 - הנשיא ה-11 של מדינת ישראל. מוסד הנשיאות, נשיאי ישראל לדורותיהם, הבית והגן, המרחבים הטקסיים, אוסף האמנות והארכיאולוגיה.

נשוטט ברחובות טלביה ונספר על גלגוליה של השכונה משנות ה-20 של המאה הקודמת, כשכונת פאר ערבית-נוצרית בימי שלטון המנדט. התהפוכות שהביאו איתן השנים – לתושבים ולבתים. הדיירים המיוחדים בשכונה, המוסדות הרבים.

נסיים את הסיור בבית הנסן – פעם בית חולים למצורעים והיום בית של יוצרים - מרכז עיצוב מדיה וטכנולוגיה. נבקר בתערוכה ההיסטורית של הבית.


Comentários


bottom of page