top of page

עושים היסטוריה בהרצליה – מהתקופה הרומית לעת החדשה
איך בונים מושבה? ההיסטוריה של הרצליה, רכישת הקרקעות, חברת "קהיליית ציון האמריקאית", התכנון החדשני של האדריכל ריכרד קאופמן.

מבט על העיר - איך השפיעה הגאוגרפיה, מה תוכנן ומה התממש.

מה קורה באזור ג? סיור לאורך רחוב נורדאו מהתקופות הרומית והביזנטית אל העת החדשה.

נספר על מפעל מים קדום, על ההגנה, על הכשרת חלוצים לקיבוצים חדשים ועל בית קפה "ייקי" שאירח בריטים בלילות העפלה.

לאורך הרחוב נספר על המתיישבים הראשונים ועל מבנים מעניינים. ביניהם בית הוריה של גולדה מאיר, מגדלי המים, בית הספר ברנדייס.

נסיים במשכן האומנים ב"גבעת הסופר", יוזמה תרבותית להקים בית לסופרים ישראליים, בו יוכלו לגור וליצור.bottom of page