top of page

פוגשים את המציאות בעוטף עזה
היכרות עם אזור רצועת עזה של היום וחשיבותה של עזה במהלך ההיסטוריה.

עזה עבור השושלות המצריות שיצאו לכיבוש כנען והכובשים שאחריהם - היוונים, הרומאים, הצלבנים, הממלוכים.

העת החדשה - נפוליאון, הבריטים, הקרבות מול המצרים ב-48, סיפור חבל ימית וההתיישבות היהודית ברצועה.

ביקור ביד מרדכי בגבעת שחזור קרבות תש"ח. גבעת טבע השוכנת בלב שדות מוריקים, מספרת אודות 150 חברי קיבוץ ולוחמי פלמ"ח – נשים וגברים שעמדו לבדם כנגד חטיבה מצרית שלמה.

במצפור חלילים הרוח עוברת דרך 20 חלילים ומשמיעה מנגינה, לזכר אסף סיבוני - מהרוגי אסון המסוקים, סיפור המים בנגב ותצפית אזורית לכיוון הרצועה.

ציון לפעולות התגמול באנדרטת "חץ שחור", אתר זיכרון למורשת הקרב של הצנחנים בתקופת פעולות התגמול.

נערוך מהאתר תצפית מעניינת לכיוון עזה וסקירת מצב אקטואלית.

נבקר במוזיאון "הגדת חבל ימית", במושב דקל של מפוני חבל ימית. סיפור מרגש של עבר, הווה ועתיד השזורים יחדיו בחלומות של המתיישבים.

לסיום, יצירת פסיפס משותפת על חומת הגבול בנתיב העשרה. מפגש אומן עם צמרת זמיר, על הסיפור האישי, החיים בצל החומה והאופטימיות.
Comentários


bottom of page