"שתלתם ניגונים" במרחבי גזר 31-3-22


סיור ומפגשים מעניינים ברחבי המועצה האזורית גזר. תל גזר, יער חולדה, מצפה טל, מיכל נגרין ובית ניגונים בנען