top of page

חתך בשפלה - בית גוברין עיר בני החורין ומרשה עיר המערותאיך עוברים ביום אחד בין תקופת התנ"ך, ההלניסטית, הרומית, המשנה והתלמוד, הביזנטית והצלבנית

איך עוברים ביום אחד בין אדומים, צידונים, יהודים, רומאים, מוסלמים וצלבנים

בואו נסייר בגן הלאומי בית גוברין-מרשה, בחלקו הצפוני (בית גוברין – עיר בני החורין) ובחלק הדרומי (מרשה) התל והמערות.

נספר על גיור כהלכה, רגע עם הורדוס, צידונים הרחק מצידון, למה נועדו אלפי הכוכים ולמה יצרו שמן זית בכמויות כה גדולות.

bottom of page