top of page

עוד הרכבת שטה בעמק? רכבת העמק ובית שערים


סיפורי הרכבת שהייתה פעם בעמק ושבה אליו וסיור בבית שערים – אתר מורשת של עיר מתים מפוארת בבטן האדמה.


רכבת העמק, נהגתה במשך 40 שנה, נבנתה במשך 3 שנים ונחנכה לפני 110 שנה (1905).

הצלחתה הייתה רבה, למרות שהדרך מחיפה לדמשק ארכה 11.5 שעות והמהירות 25 קמ"ש.

נבקר בתחנת רכבת בריטית קטנה, ששימשה את תושבי אלרואי והסביבה. תחנה ששוקמה ושוחזרה ע"י מתנדבים תושבי האזור.

רכבת העמק החדשה נבנתה בתוואי המסילה ההיסטורי – צורך נוסטלגי? כלכלי? חברתי?


בקרבת הרכבת, העיירה המשגשגת מהתקופה הרומית - בית שערים, שהייתה מרכז יהודי חשוב.

בית שערים הוכרזה ב-2015 כמרכז מורשת עולמי ע"י אונסקו בזכות המגוון האמנותי הייחודי המתקיים בה.

נבקר ב"עיר המתים" בת 1800 השנים, שהתפתחה כמרכז קבורה יהודי לרחבי העולם הקדום.

נכנס אל מערות הקבורה המפוארות ונתרשם מסגנונות הקבורה.


bottom of page