top of page

מה אומרות הציפורים הנודדות? דייגים, יין וסנדלריהמסלול מעניין וחווייתי בצפון הכנרת ועמק החולה.


ביקור במגדלא, עיר קדומה של מגדלי דגים שהתגלתה בבקעת גינוסר. המקום מזוהה עם מקום הולדתה של מרים המגדלית מבני לוויתו של ישוע. בחפירות התגלה במפתיע בית כנסת קדום מהמאה ה-1 לספירה ובו אבן עם חריטת מנורת שבעת קנים. המקום מזוהה עם תקופת ישוע, הוקמה בו כנסיה מיוחדת ומפוארת לצד האתר הארכאולוגי.

ביקור בסנדלריה - בית מלאכה פעיל בכלים ובשיטות של פעם. הסבר, הדגמה ואפשר גם סדנה.

חצי מיליארד ציפורים אינן טועות. באגמון החולה המצוי על ציר נדידתן ומאפשר צפייה בעופות, ללא מחיצות.

לסיום, יין מסוג אחר, חווית טעימות של ליקרים מפירות טבעיים ומשוקולד.


bottom of page