top of page

גבול שפלה והר – נטיפים, יין טוב וריחוף באומגה
יום טיול צופן הפתעות בהרי ירושלים וחברון.


במערת הנטיפים, נחשף לעולם דמיוני של צורות ודמויות. המערה התגלתה במקרה בעת פיצוץ שיגרתי במחצבה. מערה קטנה ובה עולם מופלא של נטיפים וזקיפים שהתווספה לו תאורה המעצימה את החוויה.


נעלה לגוש עציון ונערוך בתצפית אזורית ממצפור ה-1000 וסיפורו של גוש עציון,


נמשיך לביקור באמת הביאר, מנהרה תת קרקעית, ששימשה להובלת מי המעיינות של הרי חברון אל בריכות שלמה ומשם לירושלים


ריחוף בין שמיים וארץ, באומגה הארוכה ביותר בארץ – 400 מטר, בגובה 120 מטר.


נסיים ביקב גוש עציון, יקב צעיר ומודרני שזכה במדליות זהב וכסף במגוון יינות. הביקור כולל טעימות.


bottom of page