top of page

יפהפה-יפו - בין שכונות ביפו ישן, חדש ומתהווה
לאורך רחוב יפת ביפו, מה היה ומה מתהווה.

רחוב יפת התפתח על תוואי הדרך העתיקה לעזה, עם היציאה מהחומות בשנות ה-60 של המאה ה-19,

לאורך הרחוב התמקמו המעצמות שבקשו דריסת רגל ובנו מבני ציבור – בתי חולים, בתי ספר וכנסיות ואנשים פרטיים שבנו בתי פאר.

נתפלא על שם הרחוב היחיד בארץ על שם קרב בו הפסידו היהודים

נגלה זרמים רבים בכנסיה הנוצרית – יוונים אורתודוכסים, פרנציסקנים, אנגליקנים, קופטים וזה לא הסוף.

נדבר על מתחם אנדרומדה ואופן השתלבותו באזור,

בית החולים הצרפתי שהפך למלון בוטיק,

יהודים משיחיים שהתמקמו בין בית קברות עם סיפור מעניין לבין מתחם מגורים יוקרתי,

הסניף הראשון של בנק אנגלו-פלשתינה שהפך לבנק לאומי לישראל,

פיתות חמות אצל אבולעפיה

וככר השעון עם דרישת שלום מ"השוטר אזולאי".

תערובת יפואית מרתקת ואפשרית


bottom of page