top of page

ירושלים - מתחנת הרכבת דרך טחנת הרוח לרכבת הקלה


תחנות וטחנות בירושלים.


תחנת הרכבת הראשונה שומרה והפכה למרכז בילוי ירושלמי שוקק.

הרכבת מיפו לירושלים, יצאה לדרכה לראשונה ב-1892 והביאה לעיר "אוהבי תרדמות"

את "נהמת הקיטור, נהמת הניצחון" על אף שלא היו בה "אפרונים" ו"בית כבוד".


נצא ממנה אל דרך חברון העתיקה הקושרת בין ירושלים לחברון ונבקר באתרים שהתמקמו לאורכה.

גבעת התנ"ך, פיסת טבע עירוני, אי קטן בתוך ההמולה.

בית אות המוצר הירושלמי וסדנאות האמנים.

הרכבל המחתרתי להר ציון וגיא בן הינום - שהשאיל את שמו לגיהנום.


תצפית אל עבר העיר העתיקה וביקור קצר בימי בית ראשון, בכתף הינום.


נסייר במשכנות שאננים ובטחנת הרוח שטחנה קמח והפכה לאחד מסמליה של ירושלים.


נסיים ברחוב יפו וברכבת הקלה ששינתה את פניו.
bottom of page