top of page

ירקון פינת מעבר אפק


איפה מתחיל נחל הירקון? הירקון הוא נחל או נהר? המים נקיים?

הטיול שלנו מתחיל למרגלות תל אפק, שחלש על "מעבר אפק" האסטרטגי.

נטייל ברגל ליד הנחל ונבקר בבריכת הנופרים, הצמח שכמעט נכחד התחדש בזכות שיקום ושימור נחל הירקון. נפגוש גם נציגים מאוכלוסיית הדגים המתחדשת ונעז לחלום על נימפיאה.

קו הרכבת בין ראש העין לפתח תקווה הוקם בתקופה הבריטית לצורך יצוא הדרים מפרדסי האזור ליפו. את הרכבת איבטח מבנה פילבוקס אותו נפגוש בשטח.

נקפוץ עם הרכב לטחנת קמח שפעלה בכח מי הנחל ובכוחו והשפעתו של אבו רבאח, בעל הטחנה. פעלו בה 12 זוגות אבני ריחיים ואבו רבאח דאג "בעדינות" שלא תיגרע טיפה ממי הנחל, שהפעילו את התחנה.

נספר גם על הקושי בצליחת הירקון במלחמת העולם הראשונה.

נסיים בתצפית מ"הר הזבל של הוד השרון". טיפוס קצר יחשוף בפנינו את אזור דרום השרון ואת מהלכה של דרך הים הקדומה, דרך בינלאומית חשובה שחצתה את ארץ ישראל.

נצפה על האגם האקולוגי של נחל הדר ונספר על שיקום המערכת האקולוגית של הירקון
bottom of page