top of page

בקצב מדברי ורוח נזירית - נופי בראשית בבקעת הירדןמה משך אנשים למדבר? יוצאים לברר.

לצד הדרך היורדת מירושלים לים המלח, אתר ארכיאולוגי מפתיע וגדול מימדים, הקרוי על שם מייסדו הנזיר אבטימיוס, שהיה מאבות הנזירות הנוצרית במדבר יהודה. באתר בור מים ענק שהשתמר באופן יוצא דופן, שרידי כנסיה, רצפת פסיפס וסיפורי ראשית הנזירות ומדוע התמקמה שם.

נרד אל בקעת הירדן לביקור במנזר דיר חג'לה בארץ המנזרים, אחד היחידים בו ניתן לבקר. במיקומו משלב המקום מסורות יהודיות ונוצריות מעניינות. נצא לסיור רגלי קצר אל הנוף המדברי ומערות הנזירים.

נסיים בקאסר אל יהוד, המקום בו על פי המסורת היהודית חצו בני ישראל את הירדן בכניסתם לארץ ועל פי המסורת הנוצרית הטביל יוחנן את ישוע. נברר איך מתקבצות מסורות באותו אתר.bottom of page