top of page

עוטפים את העוטף - הנגב המערבי גילוי ובילויהיסטוריה ואקטואליה בנגב המערבי ועוטף עזה - סיור באזור הרצועה שהיווה אזור חיץ ומעבר לאורך אלפי שנים, סיפורה של ראשית ההתיישבות היהודית, מים וחקלאות אז והיום, תצפית לעזה ולרצועה.


ציון לפעולות התגמול באנדרטת "חץ שחור", אתר זיכרון למורשת הקרב של הצנחנים בתקופת פעולות התגמול.

נערוך מהאתר תצפית מעניינת לכיוון עזה.


ביקור באתר ההיסטורי של קיבוץ בארות יצחק בנגב. השריד לאתר ההיסטורי של הקיבוץ, אתר תיעוד קרבות תש"ח, בהן היה הקיבוץ מוקד מאבק ויציאה לקרבות הדרום.


בבית הכנסת במעון, נראה עדות להתיישבות יהודית מלפני 1,500 שנים ורצפת פסיפס ברמה אמנותית גבוהה.


ביקור בחוות בודדים "משק צאן", מחלבת בוטיק המייצרת גבינות מחלב כבשים. סיפור המקום, סיור רגלי קצר במשק ולדיר הכבשים


יצירת פסיפס משותפת על חומת הגבול בנתיב העשרה. מפגש אומן עם צמרת זמיר, על הסיפור האישי, החיים בצל החומה והאופטימיות. בגינה תצוגת קסאמים וכיפת ברזל וחנות מזכרות.

נסיעה לחומה והדבקת פסיפס על חומת הגבול.bottom of page