top of page

שרונה – Willkommen, Welcome וברוכים הבאיםסיור בשרונה – חוויה תל אביבית מעוררת ענין ורבת צבעים.


מסע בזמן בין בתי הטמפלרים - דרך האנשים והסיפורים.

מושבת הטמפלרים השלישית בארץ, המפותחת והמתקדמת בין המושבות.


על האנשים, האמונה שהביאה אותם והשינוי עם חלוף הזמן,

העיסוקים –היקב, בית הבד, בית הבירה, הקצב והנפח.

הווי החיים והבילויים, היחסים עם השכנים היהודים והערבים והזיקה אל הפאטריה – המולדת.

הסגנון האדריכלי של המבנים, הזזתם והשימור המוקפד

תקופת ראשית המדינה – האנטנה של המוסד, מטוסי האוסטר (ה"פרימוסים") של שירות האוויר.

והיום – מרכז תוסס של מגורים ובילוי.


bottom of page