top of page

הרובע היהודי ועיר דודביקור בעיר דוד, הגבעה בה בחר דוד למקם את בירתו לפני 3000 שנה, סיור בעירם של מלכים ונביאים, ליבה של ירושלים הקדומה.


הממצאים הארכיאולוגיים כוללים שרידים מימי בית ראשון, מבנה מנהלתי או ארמון, מערכת מים תת קרקעית ובית המעיין המרשים.


נעלה בנתיב עולי הרגל מימי בית שני אל בית המקדש ונצא למרגלות הכותל המערבי.


נבקר במרכז דוידסון, גן ארכאולוגי מרשים המציג שרידים ארכאולוגיים מתקופות שונות בתולדותיה של ירושלים, ביניהם הרחוב ההרודיאני והמחלף הקדום בעולם - "קשת רובינסון".


נכנס אל הרובע היהודי, נבקר בכותל המערבי, בבית כנסת החורבה שסימל את הרובע היהודי לאורך דורות רבים, בקרדו ובפרויקט הפסיפסים, בסמטאות בין בתי הכנסת והמבנים מהתקופות השונות.


נסיים בהר ציון בו עבר הגבול עד 67 ונבקר בקבר דוד.


bottom of page