top of page

לאורך שדרות ירושלים בין שכונת נגה לשוק הפשפשיםשדרות ירושלים מציגות פרק חדש ומעודכן בעקבות מעבר הקו האדום של הדנקל.

השדרות מהוות היום ציר אורך עיקרי מיפו אבל במקור היו ציר שהומצא ע"י השליט המקומי חסן בק והובילו מרחוב רזיאל לשום מקום.

נסייר לאורך השדרות בין שכונת נגה לשוק הפשפשים. נספר על ההיסטוריה של השדרה, תקופת הזוהר שלה.

לאורך השדרה מבנים שנבנו במגוון סגנונות, פעלו בה בתי קולנוע ובהם קולנוע אלהמברה הפופולארי - היום משמש הבנין את ארגון הסיינטולוגיה, קולנוע פארוק, קולנוע צליל - כיום מועדון התיאטרון וקולנוע נגה.

בנין בית הקולנוע אלהמברה הפופולארי – משמש היום את ארגון הסיינטולוגיה, נבקר בבניין ונשמע על ההיסטוריה שלו.

לצד השדרות נבקר בשכונת נגה – חיספוס ועידון השורים יחד, רחוב רזיאל והיציאה היהודית (העסקית) מהחומות, חברת "גאולה" לגאולת קרקעות, מלון קמיניץ והמשרד הארצישראלי.

השוק היווני –המתחם המסחרי הראשון מחוץ לחומות, מתעדכן באווירה וינטג'ית של ישן עם חדש,

ושוק הפשפשים – תמיד רוחש ומתחדש.


bottom of page