top of page

מתרעננים בין החגים: 2 סיורי שישי


יום שישי 7/10/16 ב-10:00 "משני עברי המסילה"

הסיור החדש של השנה, שמציע התבוננות חדשה על מקומות משני עברי מסילת הרכבת ההיסטורית מיפו.

יום שישי 28/10/16 ב-10:00 "שרונה קוראת לנו"

הסיור הוותיק והמרתק בשרונה שזכה לתשבחות רבות.

משך כל סיור כ-3 שעות


bottom of page