top of page

רמלה – 1300 שנים ומגוון תרבויות וקהילות


יום שישי 25/1/19 ב-9:00 "רמלה - 1300 שנים"

סיור הכרות חוויתי עם העיר רמלה, שהוקמה במאה ה-8 וקיבצה אליה קהילות של נוצרים, שומרונים, קראים ויהודים. סיור באתרי העיר ובשוק.

משך הסיור 4 שעות

bottom of page