top of page

שנה חלפה, שנה באה - הצטרפו אלי לדרכים


שנה טובה ומעניינת,

אני מזמינה אתכם לקחת פסק זמן, לשנות אוירה ולהצטרף אלי לדרכים,

לגלות יחד את המגוון והשפע המצויים סביב - לפגוש, להקשיב, לחקור.

ליהנות ממה שהשונות והמגוון מזמנים לנו ומשפיעים עלינו

שלכם בחיוך גדול,

לשנה נפלאה

"מיכל בשבילינו"


bottom of page