הסיורים הקרובים - שישי'ס בין החגים


1. אוצרותיה של עכו - מעל ומתחת לאדמה - יום שישי 14/9/18 ב-9:30.

2. תל אביב - משני עברי המסילה - יום שישי 5/9/18 ב-9:00.

3. תל אביב - כוכב ממגן דוד - יום שישי 19/9/18 ב-9:00.

"מיכל בשבילינו"