top of page

הליכה לקיסריה - נמל, עיר וחלום


ביקור בקיסריה, עיר הנמל שבנה הורדוס, גדול הבנאים של התקופה הרומית לפני כ-2000 שנה.


מי זה הורדוס? מה גרם לו לבנות עיר משוכללת ומפוארת במושגי התקופה הרומית.

עיר פגנית עם ארמון, תיאטרון, בית מרחץ והיפודרום.


קיסריה הפכה לבירת הארץ


נבקר בשרידי עיר הנמל, במרכז המבקרים החדש שנפתח בקמרונות,

בשרידי בית הכנסת.


נספר על דמותו רבת הסתירות של הורדוס "מלך רודף ורדוף" (כשר וויצטום).


נבחן מה בין קיסריה האלילית לירושלים המונותאיסטית ואיך שני פרויקטי העל האלו, שזורים באישיותו של הורדוס.


bottom of page