top of page

הליכה לקיסריה - נמל, עיר וחלום


שישי'ס עם מיכל - הליכה לקיסריה.

ביקור בקיסריה, עיר הנמל שבנה הורדוס, גדול הבנאים של התקופה הרומית, לפני כ-2,000 שנה.

העיר נבנתה כעיר אלילית/פגנית, גדולה ומפוארת ובה תיאטרון, ארמון, מקדש והיפודרום.

נבקר בשרידי עיר הנמל, במרכז המבקרים החדש שנפתח לאחרונה בתוך הקמרונות, בשרידי בית הכנסת.

נספר על דמותו רבת הסתירות של הורדוס ונבחן מה בין קיסריה האלילית לירושלים המונותאיסטית.

משך הסיור 3 שעות.

המועד הקרוב 29-11-19


bottom of page