top of page

אחרית הימים בתל מגידו? ואחריה חוויה חקלאית ומיניאטורות מלאות קסם
ביקורים חוצי תקופות בשולי עמק יזרעאל.

נבקר בגן לאומי תל מגידו שחידש את מרכז המבקרים שלו. מגידו נמנתה עם הערים החזקות והחשובות בכנען. לפי מסורות נוצריות למרגלות מגידו (ארמגדון) יתרחש אירוע אדיר, ורק המאמינים ישרדו אחריו. בואו איתי לבדוק ולהתרשם. הסיור יכלול ביקור במרכז המבקרים, סיור בתל והליכה בתוך מפעל המים.

ניפגש עם חקלאי ותיק, בעל ידע מפליג ומעניין, שיארח אותנו בסיור חקלאי בבית לחם הגלילית. הסברים על הגידולים ועל מורשת החקלאות בארץ וטעימות עשירות ישר מהשדה.

על מגוון השימושים שמציעים תבלינים, טיפים לחיים בריאים וסיפורי עמים עסיסיים, נשמע בקצרה בביקור בחוות התבלינים בבית לחם הגלילית,

נערוך ביקור קצר וסיפור הטמפלרים בבית לחם הגלילית.

נסיים ב"עולם קטן גדול", שם שממחיש במדויק את מה שנראה במוזיאון המכיל כ-140 דגמים מיניאטוריים יפהפיים, מחומרים ממוחזרים וחומרים מהטבע.
Commentaires


bottom of page