top of page

צלבנים, צ'רקסים וקסם על ים כנרת 4-5-21
כל המי ומי, בין גליל לכנרת. קרני חיטין והקרב בין צבאות הצלבנים לבין צבאו של צלאח א-דין.

ביקור במגדלא, בית כנסת קדום ומקום לידתה של מרים המגדלית. הכרות עם הצ'רקסים בכפר קמא.

הרשמה ליחידים.Comments


bottom of page