top of page

ירקון פינת הים התיכון – חצי האי הירקוני, חזון וחלומותסיור מגדות הירקון אל יריד המזרח ונמל תל אביב, על רקע הירקון וכחול הים התיכון,


הפינה בה פוגש הירקון את הים, היתה המקום הכי רחוק עליו יכלו לחלום ראשוני תל אביב.

כאן נפגשה בשנות ה-30 של המאה ה-20, חוצפה ישראלית תל אביבית ויזמות פרטית,

ליצירת מוקד להתרחשויות שנראו דמיוניות אבל התממשו בזו אחר זו –

מכביה – אולימפיאדה ציונית שכינסה בני נוער יהודים מרחבי העולם,

יריד סחר בינלאומי המציג את תוצרת הארץ כשעוד בקושי היתה כזו,

ונמל עברי ראשון – פתח עצמאי לעולם.

וגם - סיפור על חשמל ועל הקונצרטים הראשונים של הפילהרמונית ביוזמת הוברמן ובניצוחו של טוסקניני, המנצח הבינלאומי.

תל אביב כעיר העולם הגדול, מדינת תל אביב - יכול להיות שאז זה התחיל?


bottom of page