top of page

מפגשים בין רכסים ובקעות - בלב הגליל התחתוןמפגשים עם האנשים המיוחדים שבחרו להתיישב בנוף הגלילי הירוק והמעודן.

ביקור בכפר הצ'רקסי כפר קמא המשרה אוירה של כפר בקווקז. נבקר במוזיאון הצ'רקסי, נשמע על תרבות בת אלפי שנים, נחווה את ההווי ואת אורחות חייהם של הצ'רקסים וננסה להבין למה ואיך קשרו הצ'רקסים את גורלם עם גורל המדינה.

מפגש בכפר כנא, במרכז המבקרים סינדיאנת הגליל הכולל סיור מודרך במרכז המבקרים, צפיה בסרט המתאר את פעילות העמותה לסחר הוגן. אפשרות לסדנת קליעה מסנסני עץ התמר.

הפרויקט משמש נקודת מפגש לנשים יהודיות וערביות המאמינות בעתיד משותף לשני העמים.

נסיים על גבעה קטנה למרגלות הר כמון, בישוב מעלה צביה, ישוב יהודי-ישראלי בדרך האימן, נשוחח על דרכו של הישוב, על תפיסת העולם של האימן ועל ישומה בחייהם.

bottom of page