top of page

משני עברי המסילה ופארק המסילה החדש


דרום תל אביב

סיור מצד אל צד, בתוואי מסילת הרכבת ההיסטורית מיפו לירושלים, שקישרה וגם הפרידה.

ביקור בפארק המסילה החדש שנפתח לאחרונה לציבור (חלקו המערבי), בתחנת הרכבת ההיסטורית ובשכונות הסמוכות.

איך התכנסו אמונה משיחית, אמונה דתית, יזמות עסקית ורצון ליישב את הארץ.

איך נרקמו חלומות ותקוות שהתגשמו או התפוגגו.

מושבה אמריקאית שהפכה גרמנית,

הרכבת ששינתה את מושגי הזמן והמרחק,

בתי רכבת ובתי כנסת בשכונות ששאפו לשלום ולצדק.
bottom of page