top of page

מדפדפים בתנ"ך, טועמים נזירות ואמנות בשפלה


טעימת אמנות בדרך הפסלים ביער צרעה, גלריה בטבע של פסלים מאבן מקומית. נצעד עם סיפורי התנ"ך בעקבות שמשון ותחנות בחייו.


נבקר בחנות של יקב מוני ונספר על המיקום המיוחד והסיפור המשפחתי.


מה בין הנזירות של שמשון והנזירות הנוצרית - בביקור מרתק בבית ג'מאל. מנזר הגברים ומנזר הנשים השתקניות. הנזירות יוצרות בקרמיקה, הנזירים מכינים יין ודבש. נשמע מפיהם את הסיפור האנושי שלהם.


נסיים בתצפית היקפית מרהיבה ממרומי תל עזקה עם הסיפור המקראי של דוד וגלית שהתרחש ממש מתחת לתל.


אפשר לקיים את הסיור לנשים, עם דגש על סיפורי הנשים המשתלבים בסיפורים התנ"כיים.


bottom of page