top of page

בין גוטמן לקדישמן, שדרות רוטשילד - הסנסור התל אביביסיור בבולוואר של תל אביב, השדרה שראשיתה בשכונת "אחוזת בית"

ונפרסה לאורך השנים, עד ככר הבימה.

ראשוני "אחוזת בית" ראו בה שדרה כדוגמת הבולווארים המפוארים של פריז ולכל אורכה ניטעו עצים.

השדרה משקפת את התפתחותה של תל אביב ואת השינויים שחלו בה במהלך השנים.

מראשיתה של תל אביב מהווה השדרה, את עמוד השידרה של העיר העברית הראשונה, מרכז עסקים, מרכז תרבות, בילוי ומוקד המחאה החברתית ב-2011.

נספר על אירועים שהתרחשו לאורך השדרה, אנשים שפעלו והשפיעו ועל בתים וסגנונות אדריכלות, מבתי החלומות אל בתי הסגנון הבין לאומי של העיר הלבנה.

נסקור את התכנון העירוני מהקמת העיר, דרך תכנית גדס ועד היום, עם התייחסות לנושאי השימור.

נתחיל בפסיפס תולדות תל אביב של האמן נחום גוטמן, הקיוסק הראשון של תל אביב, נעבור ליד פסלו של דיזנגוף הרוכב על סוסתו, הבית בו הוכרזה מדינת ישראל, אנדרטת המייסדים העומדת במקום שבו צולמה התמונה המפורסמת של הגרלת המגרשים ובה נראים המשתתפים תוהים אם קברו את כספם בחולות.

נסיים במתחם הבימה, בכיכר המחודשת ופסלו של מנשה קדישמן "התרוממות".


bottom of page