top of page

הר הזיתים והרובע הנוצריתצפית מרשימה, מהיפות בירושלים, מהר הזיתים.

ההר הקדוש ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים ואשר מסורות רבות קשורות בו.


תצפית אל העיר העתיקה והאגן הקדוש, אל נופי ירושלים החדשה ואל נחל קדרון.


ירידה רגלית דרך הכנסיות הפזורות על מורדותיו וביקור בכנסית דומינוס פלביט וכנסית גת שמנים.

כניסה אל העיר העתיקה דרך שער האריות.


הליכה ב"ויה דולורוזה" - דרך הייסורים, שלאורכה פוסעים הצליינים הנוצרים.


נעבור דרך הרובע המוסלמי והשווקים התוססים של העיר העתיקה, אל לב הרובע הנוצרי - כנסית הקבר.bottom of page