top of page

ירושלים - עיר שלוש הדתות מסלול חוצה רובעים


רחבת הכותל


סיור חוצה רובעים בעיר העתיקה


נתחיל את הסיור בשער שכם, שהיווה את גבולה הצפוני של ירושלים בתקופה הרומית.

נלך לאורך הקרדו הקדום של ירושלים לביקור בכנסית הקבר, ליבו של הרובע הנוצרי.

נמשיך דרך השווקים לרובע המוסלמי ולשער הכותנה ממנו ניתן לראות את רחבת הר הבית.


נבקר ברובע היהודי בכותל, בקרדו, בין בתי הכנסת, אתרי הרובע ושרידי עבר.


בהר ציון מצטופפות מסורות רבות והוא מקודש לשלוש הדתות, נבקר בקבר דוד ובחדר הסעודה האחרונה.


נסיים ברובע הארמני והשתתפות בטקס היומי בכנסיה הארמנית.bottom of page