top of page

גבינות וקודש בצפת העתיקה וראש פינה חלוצת העליות


סיור גלילי, בין צפת לראש פינה ומה שביניהן.


ביקור בוקר בבית בד גלילי המשלב טכניקה מודרנית עם אבן ריחיים עתיקה. נשמע על הפקת השמן ומוצריו והשפעתם על הבריאות.


נמשיך אל קבר רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון, מקברי הצדיקים המפורסמים בארץ.


בילוי והכרות עם צפת, שהיתה אחת מערי הקודש.

נשוטט בסמטאות הרובע, בין בתי הכנסת העתיקים.

נעבור ליד בית הכנסת העתיק של רבי יוסף קארו, ברחבת בית הכנסת האר"י הקדוש, על שמו של גדול מקובלי צפת מהמאה ה-16 והמקום בו נוסד מנהג "קבלת שבת".

נרד לסמטת אבוהב אל בית הכנסת הספרדי העתיק.

נערוך תצפית אל בית העלמין העתיק המשקיף אל הר מירון ואל קברי המקובלים.

ביקור במחלבת המאירי, שהיתה המחלבה הראשונה בארץ שייצרה גבינות גורמה מחלב צאן לפני למעלה מ-150 שנה.


נסיים בראש פינה, מושבת העליה הראשונה.

תצפית נוף על האיזור וסיור בסמטאות בליווי הסיפורים המיוחדים למקום.

דרך בית הכנסת ששמר על מראהו המיוחד, בית המורה, בית המלון של אלתר שוורץ – סבו של יגאל אלון, בית הפקידות והחיזיון.


bottom of page