top of page

מפגשים עם נשות הגליל - מצפון ועד תימן, יזרח האור


מפגשים עם נשים מעוררות השראה, כל אחת בדרכה ובסגנונה.


מפגש עם אמנה, אשה מיוחדת ומרתקת, פורצת דרך במגזר הערבי, אשר הקימה ומנהלת עמותה להעצמת נשים. דרך סיפורה האישי, נחשף לנשים בחברה הערבית, מנהגים ומסורות.


נמשיך לביקור אצל כרמלה בעמקה, מסע לעבר על עדות ותרבויות, מעמד האישה אז והיום ומלאכות מסורתיות.

על המתיישבים עולי תימן על המנהגים, הזוגיות וההשתלבות של העולים בארץ ישראל. כיצד שימרו העולים את צורת חייהם הקודמת, שמיושמת היום בעקרונות היוגה והפילאטיס. לסיום הפעילות, ריקוד המספר את סיפורה של האישה הקדומה והשינוי שחל בה.


קפיצה לאתיופיה בקיבוץ עברון. אירוח ב"מברהטיי" – בית אתיופי אותנטי, הבנוי מאדמה וקש. יוזמה של יוניי סקיבה שמספרת על המסע מהכפר באתיופיה לארץ הקודש ולחיי הקיבוץ. אמונה בחזון קירוב הלבבות, בדרך ההיחשפות לשונות החזותית והתרבותית של בני העדה האתיופית.

bottom of page