top of page

משני עברי המסילה - סיור יחודי, בתל אביב


יום שישי 24/3/17 ב-9:30 "משני עברי המסילה"


סיור יחודי בתל אביב - מי גר, מי חלם ואילו מפגשים התקיימו משני עברי מסילת הרכבת ההיסטורית מיפו.

משך הסיור כ-3 שעות.

לקבלת מידע נוסף ועלויות:

התקשרו אלי 054-2604240


להתראות, מיכל


bottom of page