top of page

טיולים בארץ לאורחים מחו"ל

מגיעים אליכם אורחים מחו"ל? אתם מעוניינים להראות להם את הארץ? יש לכם אורחים עסקיים ויש להם שעות פנויות יום/חצי יום/ערב? סיור לאורחים שלכם יצור חיבור, הבנה וזיקה לארץ ולסביבה שלכם המארחים


אשמח לתכנן טיול לקבוצה קטנה, לאורחים שלכם, שייתפר במיוחד בשבילם: סיורים מרתקים ברחבי הארץ, מפגשים עם אנשים מעניינים, סיפורים על מה שהיה ועל מה שקורה. אפשר גם יום ירושלמי או יום תל אביבי.

מבטיחה להשאיר אותם עם טעם של עוד...

רעיונות לטיולים

bottom of page