top of page

חוגגים 70 עם זיכרונות ושורשים בזיכרון יעקב

מיכל יקרה, 

מודים על הידע, המקצועיות, ההשקעה המרובה שלך ומעל הכל אישיותך הנעימה שהובילו להצלחת יום מושלם. 

הצלחנו להפתיע את אמא ולגרום לה להנאה רבה (משימה לא פשוטה בכלל).

הפקת טיול שורשים, שעורר זכרונות רבים אצל המשפחה בכלל ואמא בפרט, התרגשות רבה, טיול שהפך למסע בזמן. 

היה מרגש, מלמד, משפחתי וערכי ביותר, לא סתם טיול ולא עוד יום הולדת.

מודים לך מאוד: בלומה, תמי, ורד, שי וכל השבט.

חוגגים 70 עם זיכרונות ושורשים בזיכרון יעקב
bottom of page