top of page

סיור בשרונה עם חוג המטיילים הירושלמים

תודה רבה על הדרכה מעניינת, מעמיקה, מקיפה,

כוללת הרבה רבדים ושנים כמידת הזמן שעמד לרשותנו. 

הסיור הוכן בקפידה וכלל, שוב כמידת הזמן והאתרים שהיו פתוחים ברגע הנתון - והשאיר בהחלט טעם של עוד. 

אישיותך הנעימה והידע הרב שלך שהעברת בנועם ובחן פיעפע אלינו והשאיר בנו הרגשה של - יכולנו להמשיך עוד!

יישר כוח וכל טוב,

עמיה, בשם חוג המטיילים הירושלמים

סיור בשרונה עם חוג המטיילים הירושלמים
bottom of page